Obie aplikacje są darmowe. Pozwalają nam sprawdzić wydajność naszych dysków i macierzy.
AJA System Test
MacOS/Win
Blackmagic Disk Speed Test
MacOS