Owiana sławą polska centrala od 3D. Masa informacji.
http://max3d.pl/forum/